Hoàng Dinh

Điều Kiện : Khi đến nhận phòng tại khách sạn chũng tôi quý khách vui lòng xuất trình giấy CMND hoặc các giấy tờ túy thân có liên quan. Xin cảm ơn !